Atlanta

38.99

Boston

40.99

Chicago

40.99

Detroit

36.99

Havanna

32.99

Houston

32.99

Las Vegas

40.99

Los Angeles

40.99

Mexiko City

40.99

Miami

38.99

Montreal

36.99

New Orleans

38.99

New York

38.99

Orlando

38.99

Philadelphia

40.99

Salt Lake City

38.99

San Diego

40.99

San Francisco

38.99

San Juan

40.99

Seattle

38.99

Vancouver

40.99

Washington

40.99